kiitettävä kokonaisarvosana Joensuun kaupunginteatterille

Joensuun kaupunginteatterin osallistui keväällä 2023 Innolinkin ja Suomen Teatterit ry:n valtakunnalliseen asiakastutkimukseen, jonka tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä teatterin toimintaan, asiakaspalveluun, markkinointiin ja viestintään. Tutkimus selvitti myös vallitsevia trendejä asiakkaiden käyttäytymisestä.

– Edelliset seurantatutkimukset on tehty ennen koronaa vuosina 2014 ja 2017. Saamme näillä tutkimuksilla tietoa teattereiden toiminnan kehittämisen tueksi sekä pystymme vertailemaan toimintaamme muihin mukana oleviin teattereihin, markkinoija Jaana Valkila kertoo. 

Tutkimukseen osallistui 10 teatteria eri puolilta Suomea, ja sen tulokset perustuvat noin 21 000 vastaukseen. Joensuun kaupunginteatterin osuus vastanneista oli 1 400  (vuonna 2017 vastauksia oli 494).

Rahaa käytetään myös ravintolapalveluihin ja liikkumiseen

Tyypillisin Joensuun kaupunginteatterin tutkimukseen vastaaja oli 55–64-vuotias (30 %) työssäkäyvä (62 %) joensuulainen (57 %) nainen (80 %). Asiakkaiden vastaukset Joensuussa noudattelivat hyvin pitkälle muiden teattereiden asiakkaiden vastauksia.

– Teatteriimme tulon syinä ovat halu nähdä tietty esitys, aiemmat kokemukset teatterista, esityksen aihe ja näyttelijät. Yli 60 prosenttia kävijöistämme käy vuosittain kerran tai useammin myös muissa teattereissa eli teatteriharrastuneisuutta asiakaskunnastamme löytyy, Valkila sanoo. 

Teatterilipun lisäksi asiakkaat käyttävät rahaa keskimäärin alle 50 euroa, kun taas 36 prosenttia käyttää rahaa yli 50 euroa teatterikäynnin yhteydessä. Rahankäyttö suuntautuu pääosin ravintolapalveluihin, mutta myös liikkumiseen, majoitukseen ja ostoksiin.

– Joensuussa asiakkaat pitivät alle 30 euron teatterilippua kohtuuhintaisina, muilla teattereilla lipusta oltiin valmiita maksamaan enemmänkin, noin 30–50 euroa. 

Teatteritoiminta on kehittynyt – kokonaisarvosana kiitettävä

Joensuun kaupunginteatterin asiakkaista yli puolet (52 %) arvioivat teatterin toiminnan kehittyneen hieman tai selvästi viime vuosina.  

– Eniten Joensuu sai kiitosta aulapalveluiden ja lipunmyynnin sujuvuudesta sekä esitteistä ja verkkosivuista, myös uusista esityksistä tiedottaminen, esitysten ja ravintolapalveluiden laatu saivat kiitosta, Valkila kertoo.  

Kokonaisarvosanaksi Joensuun kaupunginteatteri sai 5,7 (vuonna 2017: 5,6), kaikkien teatterien keskiarvon ollessa 6,1.

Teatteri tunnelmallinen, perinteinen ja viihtyisä – useita kehittämistoiveita

Tutkimukseen vastanneista yli puolet (54 %) suosittelisi Joensuun kaupunginteatteria, kaikkien teatterien suosittelukeskiarvon ollessa lähes 70 prosenttia.

– Teatteriamme kuvailtiin adjektiiveilla tunnelmallinen, perinteinen, viihtyisä, hyvä, laadukas, pieni, kaunis ja tuttu. Joensuun kaupunginteatterin vahvuuksina pidettiin näyttelijöitä, sijaintia, ohjelmistoa, miljöötä ja teatterirakennusta, Valkila luettelee. 

Ohjelmistoon toivottiin kotimaisia puhenäytelmiä (45 %), toiseksi eniten farsseja ja komedioita (32 %) ja kolmanneksi musiikillisia näytelmiä (12 %). 

– Teatterille toivottiin myös enemmän näkyvyyttä eri kanavissa, lipputarjouksia, vierailuesityksiä ja lastenesityksiä sekä paikallisia tarinoita. Lisäksi mainittiin fyysiset tilatoiveet: väljempi narikka ja enemmän vessoja, Valkila kertoo.

Tutkimustiedot

Tutkimuksessa oli mukana 10 teatteria: Joensuun kaupunginteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teater, Jyväskylän kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri, Mikkelin teatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Tampereen teatteri, Tampereen Työväen Teatteri ja Turun kaupunginteatteri.  

Tutkimuksen toteutti Innolink. Se aloitettiin osallistuneiden Suomen teattereiden yhteistutkimuksena syksyllä 2022. Joensuun kaupunginteatterin osalta tiedonkeruu toteutettiin helmi–maaliskuussa 2023. Kohderyhmän muodostivat teatterin asiakkaat ja teatterikävijät 2022–2023.

Lue Suomen Teatterit ry:n tiedote:
”Tutkimus: teatteriyleisön tyytyväisyys ja alan taloudelliset vaikutukset kasvussa”

Katso myös

Ohjelmisto

Tutustu Joensuun kaupunginteatterin ohjelmistoon.

Yhteystiedot

Saapumisohjeet ja Joensuun kaupunginteatterin yhteystiedot.