Ilmaiseksi teatteriin?
POHJOIS-KARJALAN KULTTUURIRAHASTO TARJOAA TEATTERILIPPUJA JOENSUUN
KAUPUNGINTEATTERIIN
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto käynnistää Tie teatteriin -hankkeen, jonka tavoitteena on tasoittaa teatterin parista eksyneiden pohjoiskarjalaisten tietä takaisin teatteriin. Hankkeen aikana Pohjois-Karjalan Kulttuurirahasto jakaa 800 vapaalippua Joensuun kaupunginteatterin vapaavalintaiseen esitykseen.
Hankkeen tarkoituksena on innostaa pohjoiskarjalaisia käyttämään entistä aktiivisemmin teatterin palveluja. Ilmaisen teatterilipun voi saada jokainen, joka kokee, että teatterissa käynnit ovat jääneet syystä tai toisesta vähiin. Teatteriin pääsee lähettämällä 31.3.2018 mennessä Joensuun kaupunginteatteriin kertomuksen siitä, miksi tie teatteriin ei ole löytynyt tai siltä on eksynyt. Kertyvää aineistoa voidaan käyttää teatterin toiminnan kehittämisessä ja mahdollisesti myös tutkimusaineistona.
Kaupunginteatteri lähettää kiitoksena kertomuksesta vapaalipun, jonka voi vaihtaa valitsemaansa kaupunginteatterin omien tuotantojen teatterilippuun. Vapaalippu on voimassa vuoden 2018 loppuun. Vapaalippuja on jaossa rajattu määrä, joten nopea toiminta kannattaa. Kaupunginteatterin ohjelmatarjontaan voi tutustua osoitteessa teatteri.jns.fi.
Kertomukset lähetetään osoitteeseen teatteri@jns.fi (viestin aiheena Tie Teatteriin) tai postitse Joensuun kaupunginteatteri, Tie Teatteriin, Rantakatu 20, 80100 Joensuu. Viestiin lisätään lähettäjän nimi ja osoite sekä tieto siitä, haluaako yhden vai kaksi lippua.
Pohjois-Karjalan Kulttuurirahasto on yksi suurimmista Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastoista. Sen tarkoituksena on Pohjois-Karjalan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Tätä tarkoitustaan se toteuttaa ensisijassa apurahoja myöntämällä. Rahastolla on Keskusrahastolta saatavan tuen turvin mahdollisuus toteuttaa myös omia tärkeiksi kokemiaan kulttuurihankkeita, jollainen myös nyt käynnistettävä hanke on.
Lisätietoja:
Leena Kinanen, vt. teatterinjohtaja, leena.kinanen(at)jns.fi, 050 401 5211
Asko Saarelainen Pohjois-Karjalan Kulttuurirahaston asiamies, asko.saarelainen(at)skr.fi, puh. 050 434 3464