Joensuun kaupunginteatteri
Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry
VUOSI 2014 OLI VAIKEA – ONGELMIA KATSOJALUVUISSA SEKÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA JA SEURANNASSA
Joensuun kaupunginteatterin vuosi 2014 oli erityisen vaikea. Uudistumaan pyrkivä ohjelmisto- ja toimintasuunnittelu toivat mukanaan haasteita. Vuosi 2014 oli hankala myös sen vuoksi, että teatterin johdossa tapahtui monia muutoksia ja niiden vaikutus näkyy myös vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämänä.
Tätä teatterin alijäämää (323.925,12 euroa) ei selitä mikään yksittäinen tekijä, vaan kyse on useasta eri tekijästä. Alijäämän aiheuttaneita tekijöitä olivat mm. budjettiin kirjaamatta jäänyt lomapalkkavelka ja tästä johtunut vääristymä rekrytoinneissa, pitkät sairaslomat sekä odotettua pienemmät lipputulot.
Tapahtuneista virhearvioista on otettu oppia uudistamalla talouden suunnittelua ja erityisesti sen seurantaa. Pitkän ajan tavoitteena ovat muutokset teatterin ohjelmisto- ja toimintasuunnitelmassa. On myös haettu keinoja välittömiin muutoksiin. Tarkoituksena on ajanmukaistaa teatteria taidelajina ja instituutiona, jolloin se voisi vastata yhä moniäänisemmän käyttäjäkunnan tarpeisiin.
Selkeitä uudistuksia katsojalukujen siirtämiseksi kasvupolulle on jo tehty. Näitä muutoksia ovat mm. paikallisuuden korostaminen ohjelmistossa (Kuusenkaatajaiset ja Metsäjätti) ja yhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kanssa. Myös teatterin markkinointiviestintää on ajanmukaistettu (mm. graafinen ilme) ja sitä kehitetään jatkuvasti mm. jo tehdyn laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten pohjalta.  Lisäksi vuorovaikutusta lisätään entisestään mm. yleisökeskustelujen ja taiteilijatapaamisten muodossa. Teatteri laatii päivitetyn strategian syksyn 2015 aikana, jotta toimintatavat selkeytyvät ja teatteri voi tehdä niin taloudellisesti kuin taiteellisesti hyvän tuloksen. Uusi strategia ohjaa toimintaa vuoden 2016 alusta.
Näillä keinoilla talouden suunnittelussa tapahtuneet virheet ja niistä aiheutuvat pitkäaikaiset seuraukset korjataan. Vuonna 2016 teatteri pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä ja kykenee suunnittelemaan alati kehittyvää teatteritaidetta taloudellisesti vakaalta pohjalta.
Lisätietoja:
Teatteriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
– Pasi Hartikainen, phhartikainen@hotmail.com, 050 572 0429
Teatterinjohtaja
– Vihtori Rämä, vihtori.rama@jns.fi, 050 436 1489