Tuula Hakulinen aloittaa tarpeistonvalmistajan työt 1.8.2019.
Hän on suorittanut Puualan artesaanin koulutuksen sekä Media-alan ammattitutkinnon.
Teatterissa työskentelystä Tuulalla on kokemusta yli kymmenen vuoden ajalta. Aikaisemmin hän on työskennellyt Savonlinnan Teatterissa mm. suunnitellen ja toteuttaen lavastuksia ja projisointeja.